Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Admission Open
Parental Counseling

Για την υποστήριξη των παιδιών, απαραίτητο είναι να προηγείται μία αρχική συνέντευξη των γονέων με τον θεραπευτή, ώστε να ληφθεί το ιστορικό του παιδιού, να εκφραστούν οι ανάγκες, να οριστούν οι κοινοί στόχοι και να σκιαγραφηθεί το θεραπευτικό πλάνο. Έπειτα, παράλληλα με την θεραπεία του παιδιού, είναι εξαιρετικά χρήσιμο οι γονείς να εμπλέκονται σε συμβουλευτική διαδικασία. Μέσω των συνεδριών αυτών, επιτυγχάνεται αρχικά η αμφίδρομη ανατροφοδότηση της πορείας του παιδιού και η καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στην θεραπευτική ομάδα και την οικογένεια.

Η συμβουλευτική έχει επίσης ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα, βοηθώντας τους γονείς να αναγνωρίσουν, να νοηματοδοτήσουν, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες του παιδιού. Παρέχει εξατομικευμένες κατευθύνσεις και συμβουλές, και βοηθάει τους γονείς να δουν τις καταστάσεις από νέα σκοπιά. Οι γονείς εκπαιδεύονται και εξασκούνται σε δεξιότητες και στρατηγικές, για την διαχείριση ποικίλων καθημερινών πρακτικών θεμάτων σχετικά με το παιδί. Η διαδικασία αυτή θέτει τους γονείς σε ενεργό ρόλο στην θεραπευτική πορεία του παιδιού, κάτι που έχει αποδεδειγμένα θετική επίδραση στον τρόπο που ίδιοι νιώθουν για αυτή αλλά και στην ίδια την πορεία του παιδιού.

Παράλληλα, μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας, οι γονείς έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν και να διαχειριστούν τα δικά τους συναισθήματα και τις δικές τους ανησυχίες στο ρόλο τους ως γονείς, να φροντίσουν τον δικό τους ψυχισμό ώστε να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα το παιδί μέσα από τον πολύπλευρο και απαιτητικό ρόλο τους. Οι συνεδρίες συμβουλευτικής μπορούν να πραγματοποιούνται με τους δύο γονείς ή τον έναν, και η συχνότητα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Ομάδες Γονέων

Οι ομάδες γονέων είναι συγκεντρώσεις γονέων υπό τον συντονισμό της ψυχολόγου, όπου παρέχεται πληροφόρηση για θέματα σχετικά με τα παιδιά και την γονεϊκότητα, ανταλλάσσονται απόψεις, μοιράζονται συναισθήματα, και εξιστορούνται εμπειρίες. Οι ομάδες γονέων έχουν ρόλο βιωματικό και διαδραστικό. Κύριος σκοπός τους είναι μέσα από το μοίρασμα να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των γονέων σχετικά με το ρόλο τους. Παράλληλα, να προληφθούν ή/και να αντιμετωπιστούν δυσκολίες στη σχέση γονέων- παιδιών μέσα από την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, την αναγνώριση και αποδοχή προσωπικών δυσκολιών στο γονεϊκό ρόλο, και την διεύρυνση των γνώσεων και στρατηγικών διαχείρισης προβλημάτων και κρίσεων. Οι ομάδες γονέων που λειτουργούν στο κέντρο μας είναι ολιγάριθμες (έως 8 άτομα) και διαμορφώνονται με τρόπο ώστε οι γονείς που συμμετέχουν σε αυτές να έχουν παιδιά σε κοντινές ηλικίες. Η διενέργειά τους πραγματοποιείται διαδικτυακά λόγω των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία τα τελευταία χρόνια. Η θεματολογία των συναντήσεων καθορίζεται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες των γονέων και τις προτάσεις τις ψυχολόγου. Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται κάθε 15 ημέρες, σε σταθερή ημέρα και ώρα που συναποφασίζει η ομάδα. Γονείς που συμμετείχαν σε ομάδα γονέων του κέντρου μας ανέφεραν:

«Άκουσα ιδέες και σκέψεις που περιγράφουν και τα δικά μου συναισθήματα. Κατάλαβα γιατί λειτουργώ όπως λειτουργώ με το παιδί μου κάποιες φορές. Πήρα ιδέες για καλύτερη συμπεριφορά προς το παιδί μου και καλύτερη αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας του.»

«Αποκτήσαμε νέα αντίληψη για την εσωτερική μας ψυχολογική τοποθέτηση απέναντι στο πρόβλημα του παιδιού μας. Έχουμε βελτιωμένη οριοθέτηση των σχέσεων μας με το παιδί και μεταξύ μας, διαυγέστερη ανίχνευση και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών μεταξύ μας και με το παιδί.»

«Είδα τη διαφορετική οπτική που πρέπει να έχω απέναντι στο πρόβλημα του παιδιού μου. Τη θετική σκέψη και την αισιοδοξία που θα δώσει το κίνητρο να εξελιχθεί η οικογένεια μου. Την αγάπη στη διαφορετικότητα και την ενίσχυση της προσωπικότητας του ατόμου με ειδικές ανάγκες (αυτό το προσπαθώ πολύ καθημερινά).»

Logo White

Το Ειδικό Κέντρο Παιδιού είναι ένας χώρος ειδικών θεραπειών που δημιουργήθηκε μετά από την πολυετή εμπειρία μου στο τομέα της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε βρέφη ,παιδιά και εφήβους με νευρολογικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Περισσότερα

espa2
© 2022 Ειδικό Κέντρο Παιδιού Πάτρας. Designed By Firstidea

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter