Άρθρα

Barnes 169hero Transitions Shutterstock

Αυτισμός και Γλώσσα

Η γλωσσική ανάπτυξη παρουσιάζει σημαντική ετερογένεια μεταξύ των παιδιών με αυτισμό, καθώς ορισμένα διαθέτουν αναμενόμενες γλωσσικές δεξιότητες, ενώ άλλα σημαντικά χαμηλότερες των προσδοκιών με βάση την ηλικία τους.

Η γλωσσική ανάπτυξη παρουσιάζει σημαντική ετερογένεια μεταξύ των παιδιών με αυτισμό, καθώς ορισμένα διαθέτουν αναμενόμενες γλωσσικές δεξιότητες, ενώ άλλα σημαντικά χαμηλότερες των προσδοκιών με βάση την ηλικία τους.

Οι γλωσσικές και επικοινωνιακές δυσκολίες είναι προεξάρχουσες στα παιδιά με αυτισμό και σημαντικά σοβαρότερες συγκριτικά με αυτές που αντιμετωπίζουν παιδιά με γλωσσικές διαταραχές. Επιπλέον, παρατηρείται ανομοιογένεια των ελλειμμάτων σε όλους τους τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν όλα τα υποσυστήματα της γλώσσας. Ο λόγος των παιδιών με αυτισμό χαρακτηρίζεται από ηχολαλίες, χρήση ιδιοσυγκρασιακών λέξεων ή λέξεων που δε σχετίζονται με το επικοινωνιακό πλαίσιο, νεολογισμούς και αντιστροφή αντωνυμιών.

Οι γλωσσικές δυσκολίες των παιδιών με αυτισμό έχουν τη βάση τους σε ελλείμματα στη γλωσσική επεξεργασία και εκδηλώνονται τόσο σε επίπεδο έκφρασης όσο και κατανόησης, ενώ εμφανίζονται ανεξάρτητα από το δείκτη νοημοσύνης του παιδιού. Σε συνέπεια των παραπάνω γλωσσικών ελλειμμάτων, τα κατάλληλα και αναμενόμενα λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία επικοινωνίας αντικαθίστανται από ακατάλληλες συμπεριφορές, οι οποίες συνεισφέρουν στην εμφάνιση κοινωνικών δυσκολιών και χαμηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων.

Πηγές:

Ανδρέου, Γ. (Επιμ.) (2014). Γλώσσα και Ειδική Αγωγή: Ψυχογλωσσική Προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη.

Margaret M. Kjelgaard and Helen Tager-Flusberg (2001). An investigation of language impairment in autism: Implications for genetic subgroups. Language αnd Cognitive Processes, 16(2-3), 287-308.

Landa, R. J., & Goldberg, M. C. (2005). Language, social, and executive functions in high functioning autism: A continuum of performance. Journal of Autism and Developmetal Disorders 35, 557. doi:10.1007/s10803-005-0001-1.

Logo White

Το Ειδικό Κέντρο Παιδιού είναι ένας χώρος ειδικών θεραπειών που δημιουργήθηκε μετά από την πολυετή εμπειρία μου στο τομέα της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε βρέφη ,παιδιά και εφήβους με νευρολογικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Περισσότερα

espa2
© 2022 Ειδικό Κέντρο Παιδιού Πάτρας. Designed By Firstidea

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter